CONTACT

Echipa departamentului

Agnes STEPANIAN


Șef serviciu


0256 403010
agnes.stepanian@upt.ro

Ioana BRAZDAU

Monitorizarea contractelor de cercetare finanţate din fonduri publice


0256 403040
ioana.brazdau@upt.ro

Adina Elena IVONICIU

Evidența veniturilor şi cheltuielilor realizate din activitatea de cercetare ştiinţifică pe surse de finanţare

0256 403041
adina.ivoniciu@upt.ro

Anca ROGOZ

Monitorizarea proiectelor/contractelor de cercetare/consultanţă/servicii tehnice şi tehnologice încheiate direct cu companii din ţară

0256 403041
anca.rogoz@upt.ro

Violeta OPREA

Monitorizarea programelor/cursurilor de
formare/postuniversitare, desfăşurate prin Centrul de Educaţie Permanentă


0256 403040
violeta.oprea@upt.ro

Andreia Claudia LAZARESCU

Evidenta brevetelor, modelelor de utilitate, conferinţe internationale/nationale

0256 403087
andreia.lazarescu@upt.ro

ILadislau WALKOVSZKY

Analiza datelor instituționale privind rezultatele cercetării

0256 403087
ladislau.walkovszky@upt.ro

Claudia SECRIERU

Analiza datelor instituționale
pentru raportul anual al cercetării

0256 403087
claudia.secrieru@upt.ro

Anamaria FEIER

Cooperare internațională

0256 403122
ana-maria.feier@upt.ro

Eugen Doru SZEKELY

Dezvoltare instituțională si website

0256 403121
eugen.szekely@upt.ro

Universitatea Politehnica Timișoara

TELEFON

FAX

EMAIL

WEBSITE

Autorități

București
str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1
cod 010168

Tel.: 021 405 62 00 int. 1361 sau 1425
        021 405 63 00 int, 1361 sau 1425

email: registratura@edu.gov,ro
web: www.edu.ro

București
str. Mendeleev nr.21-25, sector 1
cod 010362

Tel.: 021 30 23 850
Fax: 021 31 15 992

web: https://uefiscdi.gov.ro/

Bucureşti
str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1
cod 010362

Tel.: 021 319 23 26 ... 021 319 23 28
        021 303 41 98; 021 303 41 99
Fax: 021 312 66 17

e-mail: office@research.gov.ro
web: www.research.gov.ro

Bucureşti
str. Ion Ghica nr.5, Sector 3
cod 030044

Tel.: 021 306 08 00 ... 021 306 08 29
        037 282 59 70
Fax: 021 312 38 19

e-mail: office@osim.ro
web: www.osim.ro

Timișoara
Clădirea United Business Center 1

Piața Consiliul Europei nr.2A, etajul 6
cod 300627

Tel.: 0256 293 686; 0256 293 680
Fax: 0256 499 755

e-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro
web: www.oirposdru-vest.ro

București
șos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului nr. 7, sector 1
cod 013713

Tel.: 0372 838 743; 0372 838 857
Fax: 0372 838 502

e-mail: contact.minister@mfe.gov.ro
web: https://mfe.gov.ro/

Timișoara
str. Gheorghe Lazăr nr 14
cod 300080

Tel.: 0256 491 923; 0746 156 521
Fax: 0256 491 981

e-mail: office@adrvest.ro
web: https://www.adrvest.ro

București
bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5
cod 050706

Tel: 0372 111 413; 0372 111 476; 0372 111 213;
       0372 111 243; 0372 111 659

web: https://www.mlpda.ro